Menu

 

MEB'den destekleme kurs yönergesinde değişiklik Özel

MEB'den destekleme kurs yönergesinde değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Değişikliği

Yönergede yapılan değişikliğe göre, her dersten değil sadece örgün eğitim müfredatında yer alan derslerle sınırlı olarak açılan kurslar, kapsamda olacak

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Değişikliği, 05/05/2015 tarih ve 5511974 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

MADDE 1- 23/9/2014 tarihli ve 15923718/20/4145909 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi örgün eğitim kurumlarma devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim kumrularına devam etmekte olan kursiyerleri, örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları kapsar.'"

MADDE 3- Aynı Yönergenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Kurs:Resmi örgün eğitim kurumlarma devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim kurumlarma devam etmekte olan kursiyerleri, örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak, destekleme ve yetiştirme amacıyla açılan kursları,"

MADDE 4- Aynı Yönergenin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine, resmi örgün eğitim kurulularındaki öğrenciler ile yaygın eğitim kurulularındaki kursiyerler için, belirlenen kurs merkezlerinde örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak açılır."

MADDE 5- Aynı Yönergenin 20 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6- Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütü

Son DüzenlenmeSalı, 02 Haziran 2015 00:19
Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar