Menu

 

SBS ve LYS'de İl ortalamasının altında kalan okullar mercek altında

Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Nihat Çelikezen, SBS ve LYS sonuçlarına göre il ortalamasının altında kalan okullar için projeler geliştirdiklerini ve uygulamaya başladıklarını söyledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı 2012 - 2013 öğretim yılında SBS ve LYS sonuçlarına göre il ortalamasının altında kalan okullara öğretim hizmetinin niteliğini arttırmak için Samsun'da 6 teftiş bölgesinde uygulanmak üzere 6 tane proje geliştirerek uygulamaya koydu. Ayrıca yine başarı sıralamasında 17 ilçe içinde en sonda kalan 4 ilçe için de özel olarak ayrı bir proje geliştirildi.

2019 eğitim vizyonu kapsamında Liderlik Okulu projesini çok önemsediklerini belirten Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Nihat Çelikezen, "Bilgi çağı eğitim kurumlarımızın birbirleriyle ve dünya ile rekabet edebilmesi için profesyonel yöneticilerin yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Örgütlerde, insan kaynağının örgütün amaçlarına ulaşmasında ve bu doğrultuda harekete geçirebilme noktasında liderin davranış biçimi önem taşımaktadır. Bireylerin motivasyon ve moralini yükseltmekten sorumlu olan lider, ancak davranışlarına her gün gereken dikkati göstererek iş yaşamı üzerinde etkili olabilir. Liderlerin en büyük özelliklerinden birisi, insanlara ümit aşılamaktır. Ayrıca, geleceğin neye benzeyeceğini tahmin edemeyen yöneticiler ve kurumları kontrol kaybına uğrar. Bu nedenle yöneticiler değişimi yönetmek ve kurumlarını geleceğe taşımak zorundadırlar. Aksi halde varlık nedenleri ortadan kalkar" dedi.

Eğitim kurumlarının kurumsal başarılarına etki eden birçok faktörlerin bulunduğuna dikkat çeken Çelikezen, "Şüphe yok ki, bu faktörlerin en önemlilerinden birisi de eğitim yöneticilerinin liderlik rollerini etkin olarak yerine getirmeleridir. Günümüzde, eğitim yöneticilerinin yasal metinlerde yer alan rollerinin yanında çağdaş yönetim anlayışı gereği değişimi, gelişmeyi ve dönüşümü sağlayacak liderlik rollerinden haberdar olmaları kurumsal başarı için en önemli ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. 'Balık baştan kokar' atasözünü çok sık duyarız. Orkestra şefinin hata yapması durumunda müzisyenler ve enstrümanlardan çıkan seslerden bir anlam oluşmayacağı açıktır. O zaman başların öğrenen örgüt anlayışında, kurumlarının sağlığı ve amaçları için kendilerini ve çalışanlarını düzenli, sürekli eğitimden geçirmeleri gerekmektedir. Aksi halde bu atasözü uzun yıllar söylenmeye devam eder. Araştırmalarda kurumsal başarıda en önemli faktör 'liderlik' olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle ilimizde görevli tüm eğitim yöneticilerine proje kapsamında, 'Pozitif Düşünce ve Başarı, Yönetimde İletişim Hassasiyetleri, Eğitim Yöneticiliğinin Yasal Temelleri, Stratejik Liderlik, Transformasyonel Liderlik, Vizyoner Liderlik, Ekip (takım) Çalışması, Protokol Kuralları, Kriz Yönetimi, Zaman Yönetimi, Stres Yönetimi, Toplantı Yönetimi' konuları ile ilgili hizmet verilecektir" diye konuştu.

Sınavlarda başarı ortalamasının altında kalan okullar için de proje geliştirdiklerini ifade eden Çelikezen, "Ayrıca 2012 - 2013 öğretim yılında SBS ve LYS sonuçlarına göre il ortalamasının altında kalan okullarımızda öğretim hizmetinin niteliğini artırmak için ilimizde 6 teftiş bölgesinde uygulanmak üzere 6 tane proje geliştirdik ve uygulamaya koyduk. Bunlar Başarının Altın Anahtarı, Başarıya Ulaşmak Sır Mı?, TEOGS,YGS ve LYS'de Başarı Hepimizin, Gelecek Senin Elinde, OGS ve LYS'de Biz de Varız, Başarıya Adım Adım adlı projelerimizdir. Yine başarı sıralamasında 17 ilçe içinde en sonda kalan 4 ilçemiz içinde 'İçindeki Gücü Açığa Çıkar' projesi de Teftiş Kurulu Başkanlığı ve yardımcıları tarafından uygulanmaktadır" şeklinde konuştu.

Haberler.com

Yorum eklemek için giriş yapın
yukarı çık

Benzer Yazılar